Utbildningar  för dig som har vägen som arbetsplats

 

 Vi erbjuder utbildningar baserade på kompetenskrav för dig som 

 arbetar med projektering och utförtande av 

 vägarbeten i Trafikverkets regi eller kommunala motsvarande.


Vi genomför utbildningarna både som företagsförlagda såväl som  

öppna utbildningar. 

Utbildningarna erbjuds även som Webb-baserade

Utbildningarna kan även genomföras under helger.

 ApV Nivå utbildningar

 1, 2, 3A, 3B och 4

 ApV Steg utbildningar

 1.1, 1.2, 1.3

 Introduktionsutbildning för Steg 2.1, 2.2 och 3

 Kommunanpassad utbildning

 Arbete på Gata i kommunal miljö

 Styra och leda arbete med väghållninjg ocg väganordningar


 BAS P/U

 1- dags för dig som behöver repidition

 2-dagars för dig som behöver en grund-utbildning som BAS P/U


 Utbildningarna genomförs också på engelska

 We offer training based on requirements from the Swedish   Transport Administration


 Du finner våra kontaktuppgiftrer här.

 

  info@apv-utbildning.se                             (+46)  0730-52 11 60

                ApV Utbildning

             c/o Lars Häggström

             Sagostigen 6, 811 63 Sandviken

Kursutbud

01

Arbete på Väg nivå 1 till 4

 

Nivå 1 Grund

Nivå 2 för förare av väghållningsfordon

Nivå 3A Utmärkningsansvarig

Nivå 3B Vakt och Lots

Nivå 4 Styra och Leda

Även Webb-baserade

03

BAS P/U utbildning

 1 eller 2 dagar

1-dags för dig som

DAg 1 Allmänt om regelverk

Dag 2 fördjupning och fokus på vägarbete

Tips och råd.

Exempelsamling

Även Webb-baserade

02

Arbete på Väg, Nya Steg 1 till 3

 

Steg 1.1 Grund

Steg 1.2 för förare av väghållningsfordon

Steg 1.3 för Vägarbetare

Förberedande utbildning för dig som ska certifiera dig.

Steg 2.1 För förare av Skyddsfordon eller utför intermittent arbete på skyddsklassade vägar

Steg 2.2 För de som praktiskt leder arbetet med trafikanordningar

Steg 3 Styra och Leda

SIK Vinter för förare

Även Webb-baserade

04

Utbildning riktad mot Kommunala väghållare

Förutom anpasade ApV-utbildninar till komunernas förutsättningar

dessutom

Grund- och eller fortbildnig för chefer och Trafikingenjörer mfl gällande regelverk för väg-/gatuhållning mm.

Dag 1 kan även ses som en god bakgrunds-utbildning för politiker i de regelverk som styr/berör arbete i aktuell nämnd


Dag 1 Allmänn genomgång av lagar, förordning och föreskrifter med aktuella nya tillkomna ändringar,

Dag 2 Vilka lokala regler, rutiner och anvisningar för en god trafikmiljö, trafiksäkerhet och styrning av gatuarbeten.

Hur hantera upplåtelsearbeten

05

Konsultstöd

 

Support för frågor gällande tolkning av krav på skyltning och avstängningar vid vägarbete


Hjälp att upprätta förfrågnings-underlag

avseende krav vid vägarbeten


Formulering av krav vid upplåtelseärenden

                                    Information om APV Utbildning

    Lars Häggström är ägare och VD för APV Utbildning.


    Min bakgrund spänner från tid inom försvaret, fordons- och tunga maskiner samt gruv-och entreprenadbranschen.


   Jag har tiden 2011 tilll 2017 lett Ramudden Utbildning AB, 2018 till 2019 utgjort Affärstöd för utbildning för att nu driva

   mitt eget företag inom utbildning och konsultation för de som ska styra och leda de som har vägen som sin arbetsplats.